Frågor och svar

Frågor och svar om ögoninflammation

Vad är ögoninflammation?

Den vanligaste typen av ögoninflammation är den som drabbar ögats bindehinna. Bindehinnan heter på medicinskt språk konjunktiva, och därför kan en inflammation här också kallas för konjunktivit. Inflammationen kommer ofta hastigt och är besvärlig, men har god prognos.

Hur vet jag att jag har ögoninflammation?

En ögoninflammation kan drabba ett eller båda ögonen, ensidiga symtom är ofta tecken på en allvarligare infektion. Det är också vanligt att besvären börjar på ena ögat men kort därefter sprider sig till andra ögat. Vanliga symtom är:

*Ögat blir rött. *Skav, sveda eller klåda. *Ögat rinner. Särskilt på morgonen kan det vara besvärligt att öppna ögat eller ögonen. *Man kan få en lätt ljuskänslighet och synpåverkan.

Ofta kan synen kännas lite grumlig på grund av den ökade sekretionen från ögat, men detta ska gå att blinka bort. Vid mer uttalad ljuskänslighet eller synpåverkan ska man alltid träffa läkare för att genomgå en ögonundersökning.

Hur behandlas ögoninflammation?

De allra flesta inflammationer i bindehinnan läker ut av sig själva inom ett par veckor, och det viktigaste är en god hygien och rengöring av det drabbade ögat eller ögonen. Vid bakteriella infektioner med svåra eller långdragna besvär kan det finnas anledning att behandla med lokala antibiotika. Man får heller inte glömma att det kan finnas ovanligare former av virus och bakterier som kan drabba ögonen, till exempel klamydiainfektion eller herpesvirus. I dessa fall behövs en ögonundersökning och speciell behandling för att ögat inte ska ta skada, då bör man alltid söka fysisk vård. Detsamma gäller om man får en infektion i ögat och är kontaktlinsbärare, då ökar risken för mer ovanliga bakterier och detta behöver utredas närmare.

Smittar ögoninflammation?

Ja, ögoninflammation kan vara mycket smittsamt! Till exempel så kan vissa virus som orsakar ögoninflammation leva fem veckor utanför ögat, vilket ökar risken för spridning. Att tänka på för att undvika spridning:

*Undvik att klia och peta i ögonen. Var också noggrann med att inte sprida infektionen till det friska ögat om du endast har besvär med ett öga. *Tvätta händerna noggrant och ofta. *Byt örngott och handduk ofta. *Använd gärna pappershandduk som du direkt kan slänga istället för vanlig handduk.

Frågor och svar om ögonlocksinflammation

Vad är ögonlockinflammation?

Ögonlocksinflammation kallas också för blefarit och är en inflammation i ögonlockskanten. Inflammationen kan drabba både framsidan och baksidan av ögonlocket.

Vilka är symtomen för ögonlocksinflammation?

Ögonlocksinflammation drabbar som regel båda ögonen, även om besvären ibland kan vara mer uttalade på ett öga. Vanliga symtom är:

  • Ögonlockskanterna svullnar och är röda.
  • Det bildas små beläggningar, eller krustor, på ögonlockskanterna. Särskilt på morgonen kan detta göra att ögonen är svåra att öppna.
  • Det kan skava och svida. Tårflödet kan öka och ögonen kan kännas trötta.

Vad beror ögonlocksinflammation på

Har man andra typer av hudsjukdomar, till exempel eksem, allergier eller rosacea har man större risk att drabbas. En vanlig orsak är att de små oljeproducerande körtlarna på ögonlocken (Meiboms körtlar) blir inflammerade och tilltäppta. Detta påverkar att ögats tårfilm inte fungerar som den ska, och öga blir torrt, svider och skaver. I ovanligare fall kan en ögonlocksinflammation bero på en bakterieinfektion kring ögonfransarna.

Hur behandlar man ögonlocksinflammation?

Tyvärr är inflammationen ofta långvarig och man behöver vara uthållig med behandlingen. Tålamod och regelbunden behandling är nyckeln! Den viktigaste grunden i behandlingen är regelbunden rengöring och ögonlocksmassage. Ögondroppar är också en del av behandlingen för att skölja bort partiklar och stabilisera tårfilmen.

Frågor och svar om ögonbesvär vid allergi

Vad är det som orsakar allergibesvär i ögonen?

Det allra vanligaste är luftburna ämnen. Det kan handla om pollen, kvalster eller pälsdjursallergi. Ibland kan även födoämnen, smink, andra hudprodukter eller ögondroppar också vara anledningen till en allergisk reaktion från ögonen.

Vilka är symtomen för allergibesvär i ögonen?

Allergisk ögoninflammation ger framför allt röda ögon, klåda och rinnande ögon. Tårvätskan är klar men kan bli tjockare än vanligt. Oftast upplevs klådan som det allra mest besvärliga för en som har allergisk ögoninflammation.

Hur behandlar man allergiska besvär i ögonen?

Framför allt de med säsongsburen allergi kan behöva behandling för att kunna leva som vanligt under de perioder av året som de allergiska besvären är som värst. Lokalbehandling med ögondroppar brukar vara en effektiv behandling. Beroende på svårigheten av allergin och om man även andra allergiska kan ibland allergitabletter behövas.

Frågor och svar om vaglar

Vad beror en vagel på?

Alla kan få en vagel vid något tillfälle utan att ha någon bakomliggande orsak. Om utförsgången för talgkörtlarna täpps till kan det bli en inflammation som ger vageln. Vid upprepade besvär med vaglar kan det finnas bakomliggande orsaker som gör att man har större risk att få vaglar. Det kan bland annat beror på att man har torra ögon, ögonlocksinflammation, andra typer av eksemsjukdomar eller en känd eller oupptäckt diabetes.

Vilka är symtomen på en vagel?

En vagel debuterar ofta snabbt och symtomen brukar vara som värst de första dagarna. Vanliga symtom är:

*En smärtsam och öm svullnad på ögonlocket. *Ögonlocket kan svida och klia. *Tårflödet kan öka och ibland kan man också se en lätt rodnad i ögat.

I ovanliga fall kan man få en bakterieinfektion kring området med vageln. Då blir ofta smärtan och svullnaden mer uttalad och det kan bildas var. I dessa fall ska man söka fysisk vård för bedömning och behandling för att förhindra att det utvecklas till en allvarligare infektion.

Hur behandlar man en vagel?

Det viktigaste för att en vagel ska försvinna är ögonlockshygien och ögonlocksmassage. Om man har besvär med återkommande vaglar och det finns en annan bakomliggande orsak, till exempel torra ögon, kan man behöva behandling för det. När den akuta inflammationen i en vagel lagt sig kan man under lång tid ändå ha kvar en liten knuta på platsen för vageln. Denna brukar kroppen med tiden ta hand om själv. Vid större vaglar som ger symtom och som inte läkt på sex månader kan det bli aktuellt med att träffa en ögonläkare för att operera bort vageln.

Frågor och svar om torra ögon

Vad innebär torra ögon?

Torra ögon betyder att ögats tårfilm inte fungerar som den ska. Tårfilmen består huvudsakligen vatten, slem, och olja från små körtlar som finns vid ögonfransarna. Ögat är helt beroende av tårfilmen för att bland annat kunna fukta ögat, ge syre till hornhinnan och för att ljuset ska brytas rätt och ge oss en bra syn. Tårfilmen är också ett viktigt försvar mot infektioner och andra irriterande partiklar som annars kan reta ögonen.

Vad beror torra ögon på?

Torra ögon kan orsakas av en obalans i någon av de substanser som bildar tårfilmen. Då spricker tårfilmen upp för tidigt och tårarna rinner över kinden medan ögat känns torrt. Det finns en mängd olika saker som kan ge torra ögon:

*Ålder. Bildningen av tårvätska minskar med åldern och torra ögon är därför ett mycket vanligt problem hos äldre. *Inflammation. Vid inflammation i de små fettproducerande körtlarna på ögonlocken eller ögonlocksinflammation blir bildandet av tårfilmen störd. *Hormonella faktorer. Efter menopausen blir till exempel slemhinnorna i ögonen torrare. *Läkemedel. Många har läkemedel kan ha som biverkan att de orsakar torra ögon. *Miljöfaktorer. Det kan till exempel vara om man visas i arbetsmiljöer med mycket retande ämnen såsom gaser, damm eller UV-strålning. Att ofta vistas i luftkonditionerade miljöer eller att arbeta mycket framför bildskärm kan också ge torra ögon. *Rökning påverkar tårfilmens sammansättning negativt. *Andra sjukdomar som till exempel Sjögrens syndrom är kopplade till torra ögon.

Vilka är symtomen på torra ögon?

Torra ögon kan upplevas på många olika sätt. Oftast blir besvären som mest uttalade i situationer där man använder synen mycket, som vid läsning och bildskärmsarbete. Vanliga symtom är:

*En känsla av trötta ögon. *Skavkänsla eller en brinnande känsla i ögonen. *Sveda och klåda i ögonen. *På morgonen kan ögonen kännas igenklistrade. *Försämrad syn eller dimsyn.

Hur behandlar man torra ögon?

Behandlingen består av ögondroppar med tårersättning och ögonlocksmassage. Det finns ännu ingen behandling som kan återskapa bildandet av en normal tårfilm. Därför behövs ofta tårersättningsmedel användas långvarigt.

Andra vanliga frågor om ögon

Kan mina ögon bli skadade av att arbeta för mycket vid datorn?

Man kan inte slita ut sina ögon genom att titta länge på liten stil. Men vid datorarbete brukar man blinka något för sällan och om du redan har tendens till torra ögon är det viktigt med korta men regelbundna pauser för att återbilda en stabil tårfilm.

När ska jag söka vård akut?

Om du har fått ett slag mot ögat eller något annat föremål i ögat behöver du alltid undersökas akut. Om du har fått kemiska medel i ögat, till exempel rengöringsmedel eller syra ska du direkt spola ögat i 10 minuter och därefter söka akut vård. Du ska också söka akut vård om du nyligen opererats på ditt öga. Hög feber i samband med ögonsymptom är också en varningssignal som gör att man ska söka vård akut men du får mycket mer information om allt detta i ögonkollen.

Frågor och svar vid betalning

När ska jag betala patientavgift hos er?

Patientavgiften hos oss är idag 100 kronor. Det är avgiftsfritt för barn och ungdomar till den första januari året de fyller 20 år och för äldre efter dagen de fyllt 85 år.

Har du kommit upp i högkostnaddsskyddet och fått ett frikort kan du använda det. Behöver du förnya ditt recept är det också kostnadsfritt.

Du meddelas alltid vad din avgift blir innan ditt ärende behandlas av en läkare, du kan då välja om du vill gå vidare eller inte.

Patientavgiften är reglerad av regionen vi är kopplad till och jämlik för all digital vård i Sverige.

Vad är patientavgiften för barn?

Till den första januari året du fyller 20 år är ditt besök avgiftsfritt. Detsamma gäller för individer från dagen de fyller 85 år.

Hur betalar jag för mitt besök?

Vi är anslutna till både Swish och Klarna och vi meddelar alltid vad din avgift blir innan du betalar. Följ instruktionerna i betalningsflödet för att genomföra köpet.

Väljer du att betala med Swish måste du ha Swish-appen nerladdad och installerad på en mobil enhet.

Du betalar och identifierar dig enkelt med BankID på vår webbsida. Det behöver du göra innan de medicinska frågorna du besvarat kan behandlas av läkare.

Läs mer om våra köpvillkor här.

Kan jag få kvitto på mitt besök?

Betalar du med Klarna får du ett kvitto i deras app. Du laddar ner Klarnas app där du vanligtvis hämtar dina appar.

Betalar du med Swish får du en notering i appen. Vill du har ett mer specificerat kvitto är välkommen att mejla frida@aidr.com.

Ett kontoutdrag från din bank ska också gälla som kvitto.

Kan jag använda mitt frikort hos er?

Har du kommit upp i högkostnadsskyddet och fått ett frikort betalar du ingen patientavgift för en läkarbedöming hos oss.

Du anger det sju- eller åttasiffriga numret som finns på ditt frikort tillsammans med dina personuppgifter efter att du svarat på de medicinska frågorna.

Är vården ni ger frikortsgrundande?

Ja, ditt besök är frikortsgrundande. Tyvärr är vi inte anslutna till e-frikort än och kan därför inte utfärda frikort. För att registrera din betalning kan du spara ditt kvitto och ta med dem till en vårdcentral eller annan vårdmottagning. De kan också hjälpa dig att utfärda ett frikort.

Jag har kommit upp i högkostnadsskyddet men har inget frikort, vad gör jag?

Flera vårdmottagningar är kopplade till e-frikort, en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort. Det hjälper dig att hålla räkningen på dina patientavgifter. Vi är tyvärr inte ansluta till e-frikort ännu men ett kvitto från oss eller kontoutdrag från din bank ska gälla som underlag för frikort. Vi kan inte heller hjälpa dig att utfärda ett frikort.

Kontakta en fysisk vårdmottagning, de hjälper dig att utfärda ett frikort. Ta med kvitton från oss och andra vårdgivare som inte är kopplade till e-frikort så registrerar de dessa.

Hur kan ett besök hos er bara kosta 100 kronor?

Den digitala vård vi erbjuder finansieras precis som annan vård av skattemedel. När du söker vård hos oss ersätts ditt besök av det landsting som du är skriven i. Vi är anslutna till region Sörmland där patientavgiften är 100 kronor.

Ett läkarbesök hos oss ersätts med 200-500 kronor medan snittkostnaden för samhället vid ett fysiskt besök är 1 400 kronor.

Jag har en sjukförsäkring, kan jag använda den?

Du kan inte använda dina privata försäkringar eller företagssjukförsäkringar hos oss.

Hur behandlar ni mina person- och betaluppgifter?

Vi är certifierade av Trygg e-Handel och är därmed en säker webbplats för internetköp. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här och hur vi behandlar dina betaluppgifter här.

Hittar du inte din fråga, mejla info@kollarna.se så hjälper vi dig inom 48 timmar.